Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering

Elevar i Vg3

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje studiespseialisering?

Utdanning på høgare nivå (universitet og høgskular) krev at du må ha generell studiekompetanse for å komme inn. Ein del utdanningar krev spesiell studiekompetanse.

Som elev på studiespesialiserande utdanningsprogram kan du få både generell og spesiell studiekompetanse hos oss. Ta kontakt med skulen om du skulle ha spørsmål knytt til dette.

Våre programområde

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering.

I tillegg tilbyr vi valfritt programfag i toppidrett (fotball, handball, friidrett og esport). Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale. 

På vg2 og vg 3 tilbyr vi desse programområda:

 • Realfag 
 • Språk, samfunnsfag og økonomi 

Som elev hjå oss kan du og velje programfag frå utdanningsprogrammet medium og kommunikasjon. 

På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli.

 

Første året (vg1)

Det første året på studiespesialiserande har du mykje fellesfag. Du kan velje mellom praktisk (1P) matematikk eller teoretisk (1T) matematikk. I tillegg må du velje språk. Vi tilbyr spansk og tysk. Du kan og velja valfritt programfag toppidrett første året.  I tillegg må du velje språk. Vi tilbyr spansk og tysk. Du kan og velja valfritt programfag toppidrett første året. 

Første året legg vi vekt på å skapa eit godt miljø og at du får gode studierutiner. Det er to kontaktlærarar i klassen som hjelper deg med dette. 

Andre året (vg2)

På Vg2 er halvparten av faga valfrie programfag. Du kan velje programfag frå programområdet realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Kvart av dei valfrie programfaga er på fem veketimar. Andre og tredje året må du ha to gjennomgåande programfag frå  programområdet du har valt. I tillegg vel du kvart år eitt fag til som er uavhengig av programområde. Hos oss kan du og velja fag frå medium og kommunikasjon, t.d. foto, eller toppidrett. Arna vgs tilbyr ei rekke programfag innan programområda:

Realfag:

 • Matematikk R1
 • Fysikk 1
 • Biologi 1
 • Kjemi 1

Samfunnsfag:

 • Sosiologi
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Toppidrett og esport

Faga vi tilbyr er avhengig av fagvalet du gjer kvart år.

Tredje året (vg3)

Arna vgs tilbyr følgende fag på vg3

 • Biologi
 • R2-matematikk
 • Fysikk 2
 • Psykologi 2
 • Rettslære 2
 • Sosialkunnskap
 • Toppidrett og esport

Du kan og velje programfag frå medier- og kommunikasjon inn i fagkombinasjonen din. Til dømes fotofaget.

 

Toppidrett/e-sport

Du kan fordjupe deg i mange idrettar, til dømes fotball, handball eller e-sport. Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale.

Toppidrett/e-sport.

Elev med elevforsøk

Vegen vidare:

Med studiekompetanse kan du søkja opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordnaopptak.no Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia. 

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.