Hopp til hovedinnhold

IKT-tenesta

Tastatur

Skulen har eit IKT-kontor som ligg i 1. etasje. Her kan elevane ta kontakt for å få hjelp med IKT-spørsmål som til dømes installasjon av Office, nettverk- og pc-problem.

Kontoret er betjent mandag, onsdag og fredag kl. 08.30-15.00.

Vikar for Narve Nielsen er Frode Pedersen

IKT hjelp for elevar, send sak via skjema på: elevhjelp.vlfk.no

Informasjon om elev-PC

Avtale om vilkår for utlån av læremiddel, skuleutstyr, mv. for elevar i vidaregåande opplæring (pdf)

IKT-konsulent