Hopp til hovedinnhold

Bygg- og anleggsteknikk

Elev bruker sag

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Likar du praktisk arbeid og har godt handlag?

Undervisninga er variert og gir grunnleggjande kunnskapar om bygg- og anleggsteknikk. Utdanninga gir grunnlag for over 20 forskjellige yrkesvegar.

Som elev på bygg- og anleggsteknikk kan du velje programfag i toppidrett, med fotball, handball, friidrett og e-sport. Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale.

Du lærer om

  • produksjon og oppføring av nye bygningar og anlegg
  • ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg
  • klima og teknologi
  • bruk av teikningar og berekningar
  • om kvalitet og sikkerheit
  • materialkunnskap

Vi tilbyr

  • vg1 bygg- og anleggsteknikk
  • vg2 tømrar
  •  

Les meir om alle byggfaga på vilbli.no

Søk skuleplass på vigo.no

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Det første året er felles for alle som vel bygg- og anleggsteknikk, og du lærer om mange yrke du kan utdanne deg til. Opplæringa omfattar prosuksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Vi disponerer nye og godt utstyrte verkstader som er bygd som ein lærestad, med nye klasserom, verkstader og garderobar. Mykje av dei praktiske øvingane går føre seg i verkstaden, men vi jobbar også utandørs.

Me har ei byggfagavdeling med erfarne lærarar og eit godt etablert nettverk mellom skule og næringsliv. På vg1 og vg2 får du prøve deg hos ein bedrift. Dette gjer elevane godt budde til å møte næringslivet.

I faget yrkesfagleg fordjupning (YFF) tilbyr vi utprøving av fleire lærefag, hovudsakleg gjennom praksis i bedrift. Du vil få praksis i bedrift i åtte veker i løpet av det fyrste skuleåret.

Læreplan vg1 bygg- og anleggsteknikk udir.no

Elevane er også ute på oppdrag i nærområdet. Arna vidaregåande skule tek på seg små og mellomstore oppdrag(pdf).

Vg2 Tømrar

Som tømrar kan du få mange ulike oppdrag, nybygg, ombygging, tilbygg, rehabilitering og restaurering.

Kvart år tar avdelinga på seg arbeidsoppdrag innanfor dette fagområdet. På denne måten får du som elev bryne deg på reelle problemstillingar som du kjem til å møte i arbeidslivet.

I faget yrkesfagleg fordjupning (YFF) går du vidare ned i djupna på tømrarfaget. Mykje av opplæringa i faget går føre seg i praksis i bedrift. Det er her du kan knyte kontaktar for å få deg læreplass. Skulen har lange tradisjonar for samarbeid med ei rekkje bedrifter innanfor bygg- og anleggsfaga. 

Etter fullført vg2 kan du få læreplass som tømrar.

Toppidrett

Toppidrett med yrkesfag passar for elevar som likar å trena mykje, og som samtidig ønskjer å utdanne seg innan bygg- og anleggsteknikk. Vi tilbyr valfritt programfag i toppidrett til dømes fotball, handball, friidrett. Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale. Du trenar 5 timar i veka. 

Toppidrett.

 

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søkja læreplass i ei godkjend lærebedrift. Meir om det å bli lærling.

Du finn ei oversikt over godkjende lærebedriftar, opplæringskontor og medlemsbedrifter på vilbli.no

Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.

Fagskoleutdanning eller høgskole gjennom Y-vegen innan tømrarfaget og murarfaget kan du dessuten ta mesterutdanning.