Hopp til hovedinnhold

Skuleskyss

Elevar på buss

Elevar som har rett på gratis skuleskyss, må søkje sjølv i ElevSkyss.

Vidaregåande skuleelevar kan ha rett på gratis skuleskyss dersom eitt av følgjande kriterium er oppfylt:

  • Eleven bur utanfor ungdomsbillett-område skyss.no (utanfor felt merka rødt i kartet) og har lengre enn seks kilometer skoleveg.
  • Eleven er fylt 21 år og har lengre en seks kilometer skuleveg (målt langs kortaste farbare veg)
  • Elevar med varig eller mindlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skule og heim uavhengig av reiselengde.
  •  

Er du eldre enn 16 og ikkje fylt 21 år? Då kan du komme deg enkelt rundt med ungdomsbilletten – vår beste periodebillett!

Med ungdomsbilletten kan du reise så mykje du vil med buss, bybane, tog og båt, i heile Vestland i 30 dagar. Og den kostar berre 390 kroner!

30-dagars ungdomsbillett skyss.no  

Dersom du er elev i den vidaregåande skule men ikkje er fylt 16 år kan du likevel kjøpe 30-dagars ungsomsbillett.  Du må da kunne dokumentere at du er VGS-elev.

Les meir om skuleskyss

Søk om skuleskyss 

Skoleskyssbillett på mobil

Frå og med skolestart i august 2023 kan elevar ved vidaregåande skoler i Vestland få skoleskyssbilletten sin i appen Skyss Billett.

https://www.skyss.no/reise/skoleskyss/ny-side/

Ekspedisjonen

Ta gjerne kontakt med oss om det er noko du lurar på

Jorun Halsøy Sekse

førstekonsulent
Jorun Halsøy Sekse

Wibeche Tordis Thunes

førstekonsulent
5S3A9779.jpeg