Hopp til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Pasient i seng

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning og er for deg som er omsorgsfull og liker å samhandle med andre. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor helse- og oppvekstfag?

Du som bryr deg om og ynskjer å jobbe med andre menneske, kan passe godt til ei utdanning innan helse- og oppvekstfag.

Arna vgs tilbyr valfritt programfag i toppidrett (fotball, handball og friidrett). Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale.

Vi tilbyr:

  • vg1 helse- og oppvekstfag
  • vg2 helsearbeidarfag

På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli.

Søk skuleplass på vigo.no

 

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Det første året er felles for alle som vel helse- og oppvekstfag, og du lærer om ulike yrke du kan utdanne deg til.

Helse- og oppvekstfaga gir kunnskap om helsefremmande arbeid, livsstilssjukdommar, arbeidsmiljø og kommunikasjon med menneske i alle livsfasar og situasjonar.

I fordjupningsfaget YFF får du prøve  ut ulike yrke innan utdanningsprogrammet. Faget vil hjelpe deg til å velje kva retning du skal gå neste år.

Vi har ei spesiell organisering av skuleåret. Du kan vere utplassert i opptil åtte veker i løpet av skuleåret. Då er du gjerne tre veker på skulen og ei veke i praksis i skulefritidsordning, helseinstitusjon eller barnehage.

Skulen har avtaler med lokalt arbeidsliv i samanheng med praksisperiodane. 

Opplæringa skal være praksisnær og tverrfagleg og knyte teori og praksis saman.

Læreplan vg1 helse- og oppvekstfag udir.no.

Vg2 Helsearbeidarfag

Opplæringa kvalifiserer for arbeid med menneske i alle aldrar innan helse- og omsorgstenestene.

Helsefagarbeidaren må like å jobbe med menneske i ulike situasjonar. Arbeidet krev gode kunnskapar om førebygging, behandling, pleie og etikk. Kommunikasjon og samhandling med pasientar, klientar, pårørande og kollega er ein føresetnad for å kunne fungere i yrket.

Denne utdanninga vil gje deg kompetanse til å jobbe på sjukeheim, sjukehus, heimesjukepleier, dagsenter for funksjonshemma, bofellesskap og andre institusjonar innanfor helsefaga.

Du som elev blir utplassert i praksis i periodar.

Ved fullført Vg2 er du kvalifisert for å søkje vidare opplæring i bedrift i helsearbeidarfaget, opplæring i bedrift i portørfaget eller påbygging til generell studiekompetanse.

Læreplan vg2 helsearbeidarfag udir.no.

Toppidrett

Toppidrett med yrkesfag passar for elevar som likar å trena mykje, og som samtidig ønskjer å utdanne seg innan helse- og oppvekstfag. Vi tilbyr valfritt programfag i toppidrett til dømes fotball, handball, friidrett. Vi kan også tilby toppidrett i andre idrettar etter avtale. Du trenar 5 timar i veka.

Toppidrett.

 

Vegen vidare:

Etter to år kan du søkja læreplass i godkjende lærebedrifter.Meir om det å bli lærling.

Du finn ei oversikt over godkjende lærebedriftar, opplæringskontor og medlemsbedrifter på vilbli.no

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse vilbli.no (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitetet.

Etter fagbrev er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse eller fagskuleutdanning vilbli.no