Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Lyng

Rådgjevar skal vere ein god samtalepartnar for elevane ved Arna vgs og bidra til informasjon, refleksjon og motivasjon. 

Erlend Kaasa og Anette Wasa Tverlid

Kontora til rådgjevarane finn du i 1. etasje.

dei hjelper deg gjerne med:

  • informasjon/rådgjeving om utanningsvalg
  • bistå med informasjon/hjelp til søknad om vidare utdanning
  • svare på spørsmål ang. skolegangen
  • kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personleg karakter
  • bistå med veiledning/samtaler med elevar som ønskjer råd vedrørande sosiale og/eller faglege spørsmål
  • samarbeide med andre som for eksempel PPT, OT, BUP og helsesøster
  • rådgjevar er også med på møter vedrørande elevsaker(elev, kontaklerar, forsatte)

Rådgjevaren har teieplikt, og det vert ikkje ført timefråvær for samtalar med rådgjevar.  Rådgjevar samarbeidar med mange instansar internt og eksternt.

Rådgjevarane

Ta gjerne kontakt for råd og veiledning

Erlend Kaasa

Rådgjevar stud.spes og MK
Erlend.jpg

Anette Wasa Tverlid

Rådgjevar yrkesfag
Bilde av Anette