Hopp til hovedinnhold

Klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd

Klagefristen er 10 dagar. Elevane har rett til å få grunngjeving frå faglærar før dei klager. Dersom eleven ber om grunngjeving, gjeld klagefristen frå tidspunktet eleven fekk grunngjeving.

Som elev i vidaregåande skule kan du klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd.

Klageskjema for elevar: https://www.vestlandfylke.no/standpunkt.